Juridik

Juridik

Konsultation vid rättstvist

De vanligaste skälen till tvist mellan två parter inom detta område är fel som upptäcks efter husköp där det kan antas att detta faller under dolda fel samt fel/brister i samband med entreprenadarbete

Nedan ger vi exempel på dessa och beskriver hur vi kan hjälpa er

Fel utförande vid entreprenadarbete

Om du anlitat en entreprenör för åtgärder i din fastighet eller markarbete runt din fastighet, kan det hända att du misstänker fel/brister i utförande, antingen under entreprenadstid eller efter det att arbete färdigställs. När du anlitar oss får du inte bara ett besiktningsutlåtande gällande fel/brister, vi kan också vägleda dig gällande det juridiska vid eventuell tvist med entreprenör

Fel som upptäcks efter fastighetsköp (Dolda fel)

När du anlitat en besiktningsman för en överlåtelsebesiktning eller en noggrannare Statusbesiktning Plus så kan det efter några år trots allt visa sig att det finns fel på fastigheten, fel som inte syntes vid besiktningen.

Dessa kallas för dolda fel och det är mycket sällan du som köpare bär ansvaret för att åtgärda dessa. Dolda fel upptäcks ofta vid skada eller vid ombyggnation av fastigheten och detta kan leda till att du som köpare och säljaren av huset i fråga måste lösa ansvarsfrågan. Vi kan hjälpa dig med nödvändig konsultation genom denna rättstvist.

Vi bistår dig gärna och tack vare ett stort juridisk kunnande samt ett nära samarbete med juristbyrå som enbart arbetar med byggnadsjuridik kan vi erbjuda precis den hjälp du behöver.

Vi ger dig mer än gärna goda råd då vi anser att besiktning och juridik vid problem som dessa ligger mycket nära varandra. Att ett dolt fel upptäcks efter att du skrivit på kontraktet för ditt hus innebär inte per automatik att du bär ansvaret och ska betala hela kalaset.

Du har rättigheter och vi ser till att du också får dessa tillgodosedda.

Klicka på knappen nedan eller mejla oss på info@besex.se för en kostnadsfri offert

KONTAKT